ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ!

Το TRACES είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Erasmus +, το οποίο εκτείνεται από τον Ιούνιο του 2019 έως το τέλος Ιανουαρίου 2021.

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το πρόγραμμα καθώς και τους πόρους που έχουν αναπτυχθεί.

Η ψηφιακή επανάσταση μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι παίζουν, αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες, επικοινωνούν και μαθαίνουν. Η νεολαία σήμερα έχει πρωτοφανείς ευκαιρίες μάθησης. Η εκπαίδευση στα ψηφιακά και κοινωνικά μέσα ενημέρωσης είναι πλέον απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέοι Ευρωπαίοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των online ευκαιριών για αποτελεσματική αλλά και ασφαλή δημιουργία δεξιοτήτων, σταδιοδρομιών και σχέσεων.

Οι κύριοι στόχοι του έργου TRACES είναι:

  1. Η υποστήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης των επαγγελματιών στον τομέα της νεολαίας,

  2. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού βασικής γνώσης για ψηφιακά και κοινωνικά μέσα για νέους με λιγότερες ευκαιρίες,

  3. Η προώθηση της υπεύθυνης ψηφιακής ιδιότητας των νέων με λιγότερες ευκαιρίες.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι τέσσερις εταίροι του έργου θα αναπτύξουν και θα χρησιμοποιήσουν καινοτόμα εργαλεία και πέντε βασικά πνευματικά παράγωγα:

  1. Πόρους για σύσταση διδακτέας ύλης βασικών γνώσεων στα Ψηφιακά και Κοινωνικά Μέσα,
  2. Εγχειρίδιο για χρήση κατά τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος,
  3. Συνεργατική διαδικτυακή Εκπαιδευτική Βάση Δεδομένων,
  4. Έγγραφο Πολιτικής «Εισηγήσεις Πολιτικής για την προώθηση της ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη για όλους τους νέους σε Κύπρο, Φινλανδία και Ιρλανδία»,
  5. Κατευθυντήριες γραμμές για εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας που δουλεύουν με Ψηφιακά Μέσα.

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μάθετε περισσότερα για τις οργανώσεις που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.